Giải Toán 6 tập 2 [Hình học] - Bài 3 - Khi nao thi goc xOy + yOz = xOz? (SGK, SBT + BT nâng cao)

Toán 6 - Chương II - Góc
Bài 3: Khi nào thì xOy+yOz=xOz?
1. Khi nào thì xOy+yOz=xOz ?
2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Bài tập
Bài 21 trang 82 Sách giáo khoa toán 6 tập 2
Bài 18 trang 82 Sách giáo khoa toán 6 tập 2
Bài 19 trang 82 Sách giáo khoa toán 6 tập 2
Bài 20 trang 27 Sách giáo khoa toán 6 tập 2
Để xem thêm các tài liệu khác truy cập: toan123.vn
Để được giải đáp các vấn đề về học tập truy cập: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/?ref=bookmarks
Xem them danh sách phát
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFvQdzTY51pnInRN3TeNsNcl_v_3uiXn

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.