Toán 12: Chữa đề thi thử môn Toán Sở GD ĐT Hà Nội năm 2018-2019(Câu 16 - 30)

Toán 12: Chữa đề thi thử môn Toán Sở GD ĐT Hà Nội năm 2018-2019
Câu 16. Với mọi số thực dương và là hai số thực bất kì. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 17 . Số hạng không chứa trong khai triển bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 18. Một vật chuyển động với vận tốc , trong đó là khoảng thời gian tính bằng giây. Tính quãng đường vật đó đi được trong khoảng thời gian từ giây thứ đến giây thứ ?
A. . B. . C. . D. .
Liên hệ để học tập tốt hơn:
➡️Group page: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/
➡️Fan page: https://www.facebook.com/www.toan123.vn/
➡️Website: https://toan123.vn
Lời giải được tham khảo từ nguồn tài liệu của tập thể nhóm Strong Team Toán VD-VDC.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.