Toán 9: Sự tương giao của Parabol và đường thẳng- Chữa đề thi vào 10 Hà Nội năm 2017-2018

Chữa đề thi vào 10 TP. Hà Nội năm 2017-2018
Bài III (2,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình
2.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = (m + 2)x + 3 và parabol (P): y = x2.
a) Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có các hoành độ là các số nguyên
Liên hệ để học tập tốt hơn:
Đề thi xem tại: https://toan123.vn/sach/de-3-de-thi-giua-ki-2-mon-toan-9-truong-thcs-dich-vong-hau-ha-noi-nam-2017-2018
➡️Group page: https://www.facebook.com/groups/hoctoanonline/
➡️Fan page: https://www.facebook.com/www.toan123.vn/
➡️Website: https://toan123.vn

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.