I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết tuần lễ có  ${\bf{7}}$ ngày, biết tên các ngày trong tuần.

- Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hàng ngày.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Các thứ trong một tuần lễ

Trong một tuần lễ có \(7\) ngày: Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.

Ví dụ: Em đi học vào các ngày nào trong tuần ?

Giải:

Em đi học vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

Dạng 2: Đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch.

Đọc tờ lịch của ngày hôm nay để biết tên của thứ, ngày, tháng.

Ví dụ: Đọc tờ lịch và hoàn thành câu bên dưới.

Hôm nay là thứ ……..ngày………tháng……….

Giải:

Tờ lịch đã cho là thứ năm ngày \(19\) tháng \(2\)

Cần điền vào chỗ trống lần lượt là năm, \(19,2\)

Dạng 3: Đọc thời khóa biểu của lớp.

Dựa vào thời khóa biểu của lớp học, em xác định được ngày học trong tuần gồm các môn học gì.

Ví dụ: Quan sát thời khóa biểu và trả lời các câu hỏi sau:

Môn bơi được học vào ngày thứ mấy trong tuần ?

Giải:

Dựa vào thời khóa biểu đã cho ta thấy môn bơi được học vào ngày thứ ba.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.