Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết xăng – ti – mét là đơn vị đo độ dài và kí hiệu là cm.

- Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng.

- Cộng, trừ các số đo độ dài.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc số đo độ dài đoạn thẳng

Đọc số đo của đoạn thẳng bằng cách quan sát:

+) Một điểm trùng với điểm 0 cm;

+) Điểm còn lại của đoạn thẳng trùng với số đo bao nhiêu xăng-ti-mét ở trên thước thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng.

Ví dụ: Viết số thích hợp vào chỗ trống rồi đọc số đo.

Đoạn thẳng đã cho có một điểm ở mốc \(0cm\), một điểm nằm ở vạch \(3cm\) nên đoạn thẳng đó dài \(3cm\).

Dạng 2: Cộng, trừ các số có đơn vị đo độ dài

Muốn thực hiện phép cộng hoặc trừ các số có đơn vị đo xăng-ti-mét thì em thực hiện phép cộng hoặc trừ và giữ nguyên đơn vị đo độ dài.

Ví dụ: Tính: \(3cm + 5cm = \)

Giải: \(3cm + 5cm = 8cm\)

Dạng 3: Cách dùng thước thẳng để đo độ dài đoạn thẳng.

Để đo độ dài đoạn thẳng bằng thước có chia vạch xăng-ti-mét thì em làm như sau:

- Đặt cạnh của thước trùng với đoạn thẳng.

- Điều chỉnh để một điểm đầu của đoạn thẳng trùng với mốc \(0cm\), điểm còn lại trùng vào vạch nào của thước thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng cần đo.

Ví dụ: Kiểm tra cách đặt thước của mỗi trường hợp sau:

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.