Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

1. Thể tích của một hình

2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối.

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị bé hơn tiếp liền.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.