Nhân số đo thời gian với một số

Nhân số đo thời gian với một số

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\).

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Vậy: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\,\, = \,\,9\) giờ \(36\) phút.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(5\) năm \(9\) tháng  \( \times \,\,2\).

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Vậy: \(5\) năm \(9\) tháng  \( \times \,\,2\,\, = \,\,11\) năm \(6\) tháng.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.