1. Bảng đơn vị đo thời gian

Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có \(31\) ngày.

Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một có \(30\) ngày.

Tháng hai có \(28\) ngày (vào năm nhuận có \(29\) ngày)

2. Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian

+) Hai năm rưỡi \( = 2,5\) năm \( = 12\) tháng \( \times \,2,5\, = 30\) tháng.

+) \(\dfrac{2}{5}\) giờ \( = 60\) phút \( \times \,\,\dfrac{2}{5}\, = 24\) phút.

+) \(0,5\) giờ \( = 60\) phút \( \times \,\,0,5\, = 30\) phút.

+) \(144\) phút \( = 2\) giờ \(24\) phút  \( = \,\,2,4\) giờ:

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.