Ôn tập về phép nhân

Ôn tập về phép nhân

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

- Tính chất giao hoán:                         \(a \times b = b \times a\)

- Tính chất kết hợp:                            \((a \times b) \times c = a \times (b \times c)\)

- Nhân một số với một tổng:               \((a + b) \times c = a \times c + b \times c\)

- Phép nhân có thừa số bằng \(1\):         \(1 \times a = a \times 1 = a\)

- Phép nhân có thừa số bằng \(0\):         \(0 \times a = a \times 0 = 0\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.