I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi

- Cộng nhẩm dạng ${\bf{14}} + {\bf{3}}$.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Thực hiện phép cộng theo hàng dọc hoặc hàng ngang.

Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(13 + 5\)

Dạng 2: Tính nhẩm

Thực hiện phép cộng (không nhớ) có dạng \(14 + 3\) theo hàng ngang mà không cần đặt tính:

- Lấy các chữ số hàng đơn vị cộng với nhau.

- Giữ nguyên chữ số \(1\) ở hàng chục.

Ví dụ: Tính nhẩm: \(13 + 3\)

Giải:

Em nhẩm: \(3 + 3 = 6\), giữ nguyên chữ số \(1\) ở hàng chục

Vậy \(13 + 3 = 16\).

Dạng 3: Toán đố.

Vận dụng phép cộng vừa học, em giải quyết các bài toán đố.

  1. Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm và yêu cầu của bài toán.
  2. Tìm cách giải: Bài toán tìm giá trị của tất cả các đại lượng thì thường dùng phép toán cộng
  3. Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  4. Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(13\) con gà và \(2\) con chó. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và chó ?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số gà và chó là:

\(13 + 2 = 15\) (con)

Đáp số: \(15\) con

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.