Tính chất của phép cộng các số nguyên

I. Các kiến thức cần nhớ

Tính cất của phép cộng các số nguyên

Ví dụ: 

+) Giao hoán: $2+(-3)=(-3)+2$

+) Kết hợp:  $(12+32)+(-12)=[12+(-12)]+32$

+) Cộng với số 0: $3+0=0+3=3$

+) Cộng với số đối: $21+(-21)=0$

+) Tính chất phân phối: $2(32+24)=2.32-2.24$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:  Tính tổng các nhiều số nguyên cho trước          

Phương pháp:

Tùy đặc điểm từng bài, ta có thể giải theo các cách sau :

 - Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

 - Cộng dần hai số một

- Cộng các số dương với nhau, cộng các số âm với nhau, cuối cùng cộng hai kết quả trên

Dạng 2 :  Tính tổng tất cả các số nguyên thuộc một khoảng cho trước

Phương pháp:

- Liệt kê tất cả các số nguyên trong khoảng cho trước

- Tính tổng tất cả các số nguyên đó, chú ý nhóm từng cặp số đối nhau

Dạng 3 :  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức

Phương pháp:

Căn cứ vào nội dung của đề bài, phân tích để đưa bài toán tìm \(x\)  (hoặc tính giá trị biểu thức) về việc cộng các số nguyên.

Chú ý:

Số hạng + số hạng = tổng

Số bị trừ - số trừ = hiệu

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.