Cộng hai số nguyên cùng dấu

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu

Ví dụ 1 : $\left( { + 4} \right) + \left( { + 6} \right) = 4 + 6 = 10$

Ví dụ 2 : $\left( { - 12} \right) + \left( { - 16} \right) =  - \left( {12 + 16} \right) =  - 28$

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1:   Cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.

Dạng 2:  Bài toán tìm x. Tính giá trị biểu thức.

Phương pháp:

 Phân tích đề bài để đưa về phép cộng hai số nguyên cùng dấu và tìm \(x\)hoặc tính giá trị biểu thức.

Dạng 3:  So sánh kết quả phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Phương pháp:

 Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.