I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết được hình dạng của điểm, đoạn thẳng.

- Đọc tên điểm, đoạn thẳng.

- Cách kẻ một đoạn thẳng.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng.

Quan sát hình đã cho để xác định là điểm hay đoạn thẳng ?

Ví dụ:

Trên hình là:

A. Điểm         B. Đoạn thẳng                 C. Hình tròn                 D. Chữ A.

Giải:

Hình đã cho là điểm A.

Đáp án cần chọn là A.

Dạng 2: Đọc tên điểm và đoạn thẳng

Quan sát hình vẽ và đọc tên các điểm, đoạn thẳng.

- Điểm được đặt tên bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh và viết in hoa.

- Đoạn thẳng được giới hạn bởi hai điểm và tên của đoạn thẳng được đọc bằng cách ghép tên hai điểm đó.

Ví dụ: Đọc tên điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Giải:

Trong hình đã cho có:

+) Ba điểm: A, B, C

+) Hai đoạn thẳng: AB, BC.

Dạng 3: Đếm số điểm, đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Quan sát hình vẽ, lần lượt đếm các đoạn thẳng và các điểm có trong hình.

Chú ý một số trường hợp các đoạn thẳng có phần trùng nhau.

Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu điểm, bao nhiêu đoạn thẳng ?

Giải:

Hình đã cho có:

+) \(5\) điểm: A, B, C, D, E

+) \(5\) đoạn thẳng: AB, BC, CD, DE, EA.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.