Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.

- Biết vẽ điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định điểm ở trong hay ở ngoài một hình.

Quan sát hình ảnh và xác định điểm ở trong hoặc ở ngoài.

Ví dụ: Cho hình vẽ sau:

Điểm nào ở trong hình tam giác? Điểm nào ở ngoài hình tam giác ?

Giải:

Điểm ở trong hình tam giác là điểm A, B, I

Điểm ở ngoài hình tam giác là điểm C, D, E.

Dạng 2: Vẽ các điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình.

Em biểu diễn các điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình.

Điểm được biểu diễn bằng một dấu chấm và có tên gọi là các chữ cái in hoa.

Ví dụ: Vẽ \(2\) điểm ở trong hình vuông

Giải

Hai điểm A và B là hai điểm ở trong hình vuông.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.