I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Gam là một đơn vị đo khối lượng

Gam viết tắt là g

\(1000g = 1kg\)

Ngoài các quả cân $1\,kg,\,2\,kg,\,5\,kg$còn có các quả cân:

$\begin{array}{l}1\,g,\,2\,g,\,5\,g\\10\,g,\,20\,g,\,50\,g\\100\,g,\,200\,g,\,500\,g\end{array}$

- Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân hai đĩa và cân đồng hồ.

- Biết tính cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng là gam.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc khối lượng của các vật khi cân bằng cân hai đĩa hoặc cân đồng hồ.

Cân hai đĩa đặt quả cân và các vật, cân ở vị trí thăng bằng.

 - Quan sát cân và khối lượng của các quả cân trên hai đĩa.

- Nếu các quả cân cùng nằm trên một đĩa, đĩa còn lại đựng vật thì khối lượng của vật đó bằng tổng khối lượng của các quả cân.

Ví dụ:

Cân nặng của túi là: \(500 + 100 = 600\left( g \right)\)

Dạng 2: Tính toán với các đơn vị khối lượng

- Các số trong phép toán có cùng đơn vị đo.

- Thực hiện phép cộng các số.

- Giữ nguyên đơn vị khối lượng ở kết quả.

Ví dụ: \(163g + 28g = ?\)

Giải:

\(163g + 28g = 191g\)

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề, xác định các số đã cho, yêu cầu của bài toán.

- Xác định các phép toán phù hợp để tìm lời giải cho bài toán.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Cả hộp sữa cân nặng \(455g\), vỏ hộp cân nặng \(58g\). Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa ?

Giải:

Trong hộp có số gam sữa là:

\(455 - 58 = 397\left( g \right)\)

Đáp số: \(397g\)

Dạng 4: So sánh

- Thực hiện tính giá trị các phép toán của mỗi vế cần so sánh. (Các số cần cùng một đơn vị đo)

- So sánh và điền dấu >; < hoặc = (nếu có)

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

 \(400g + 8g........480g\)

Giải:

\(\begin{array}{l}400g + 8g < 480g\\\,\,\,\,\,\,408g\end{array}\)

Dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu <

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.