Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

- Đặt tính

- Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học.

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì thực hiện từ trái sang phải.

+Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm x

- Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương.

Dạng 4: Tính nhanh

- Cách tính nhẩm với các số tròn chục nghìn, tròn nghìn…

- Tính nhanh với các số tròn chục.

Dạng 5: Hoàn thành phép tính

Tìm các chữ số thích hợp để hoàn thiện phép tính.

- Phép cộng, phép trừ: Thực hiện tìm các số còn thiếu theo thứ tự từ phải sang trái ( từ hàng đơn vị đến các hàng kế tiếp)

- Phép nhân, chia: Thực hiện tìm các chữ số còn thiếu theo thứ tự từ trái sang phải. ( từ hàng lớn nhất về hàng đơn vị)

Dạng 6: Toán đố

- Đọc và phân tích đề bài;

- Lưu ý cách giải một số dạng toán như tìm một trong các phần bằng nhau của một số; gấp một số lên nhiều lần…

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.