Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Cách giải và trình bày bài toán rút về đơn vị.

+ Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị.

+ Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Bài toán cho giá trị của một số nhóm và yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm khác.

Cách giải:

+ Bước 1: Tìm giá trị của một nhóm.

+ Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu.

Ví dụ:

Người ta lấy $42\ell $ xăng đem chia vào $6$ thùng. Bốn thùng như thế thì chứa bao nhiêu lít xăng?

Tóm tắt:

$6$ thùng: $42\ell $

4 thùng: ? lít

Bài giải:

Một thùng chứa số lít xăng là:

$42:6 = 7\,(\ell )$

Bốn thùng chứa số lít xăng là:

$7 \times 4 = 28\,(\ell )$

Đáp số: $28$ lít

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.