Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi  

Ví dụ: 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính hoặc đặt tính rồi tính.

- Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và tìm hiểu đề bài: dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

- Phân tích đề: Dựa vào câu hỏi của đề bài, chú ý các từ khóa “tất cả” hay “ còn lại” , với bài toán yêu cầu tìm cả hai hoặc tất cả thì em thường sử dụng phép tính cộng để tìm lời giải.

- Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

Dạng 3: Tính nhẩm

- Cộng các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục: nhẩm tính với các số ở hàng nghìn, hàng trăm hoặc hàng chục và giữ nguyên các chữ số \(0\) ở các hàng còn lại.

- Biểu thức có nhiều số: Nhóm các số để tạo thành số tròn chục hoặc ưu tiên tính toán với các số tròn chục trước.

Dạng 4: Tìm yếu tố còn thiếu

+ Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

+ Tìm số trừ còn thiếu: Lấy Số bị trừ trừ đi hiệu.

Dạng 5: Bài toán về hình học như tính chu vi, độ dài đoạn thẳng

- Ghi nhớ cách tính độ dài đường gấp khúc, chu vi các hình đã học.

 Chú ý: Thực hiện phép cộng khi các số cùng một đơn vị đo.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.