Thể tích khối hộp, khối lăng trụ

1. Kiến thức cần nhớ

 Thể tích khối hộp, khối lăng trụ

- Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc\) với \(a,b,c\) là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

- Thể tích khối lập phương cạnh \(a:V = {a^3}\).

- Thể tích khối lăng trụ: \(V = S.h\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính thể tích khối lăng trụ xiên

Phương pháp chung:

- Bước 1: Xác định đường cao của lăng trụ và tính độ dài đường cao \(h\).

- Bước 2: Tính diện tích đáy \(S\).

- Bước 3: Tính thể tích khối lăng trụ bởi công thức \(V = Sh\).

Dạng 2: Tính thể tích khối lăng trụ đứng

Phương pháp:

- Bước 1: Xác định diện tích đáy của lăng trụ.

- Bước 2: Xác định chiều cao của lăng trụ (chính là độ dài cạnh bên của lăng trụ).

- Bước 3: Tính thể tích của lăng trụ dựa vào công thức \(V = Sh\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.