I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Đặt tính rồi tính, thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:  

Giải:

Vậy giá trị cần tìm là  

Dạng 2: Tìm phép tính có giá trị bằng giá trị cho trước.

- Thực hiện các phép tính.

- Nối với kết quả đề bài đã cho.

Ví dụ: Mỗi số  là kết quả của phép tính nào ?                 

Giải

Ta có:

\(\begin{array}{l}18 + 29 = 47\\29 + 22 = 51\\38 + 5 = 43\end{array}\)                          

Em ghép phép tính với kết quả như sau:

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?

Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(18\) con gà và \(3\) con thỏ. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và thỏ ?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số gà và thỏ là:

\(18 + 3 = 21\)  (con)

Đáp số: \(21\) con

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.