I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hiểu được khái niệm \(\dfrac{1}{4}\) , nhận biết hình ảnh và cách viết của “một phần tư”.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một hình đã được tô màu \(\dfrac{1}{4}\) hình hay chưa.

- Hình được chia thành \(4\) phần bằng nhau.

- Tô màu \(1\) trong \(4\) phần.

Nếu hình vẽ có đủ hai điều kiện trên thì hình đó đã được tô màu \(\dfrac{1}{4}\) hình.

Dạng 2: Tìm \(\dfrac{1}{4}\) số ô vuông cho trước.

- Đếm tổng số ô vuông

- Lấy tổng số ô chia cho \(4\) để tìm \(\dfrac{1}{4}\) của số ô vuông.

Dạng 3: Luyện tập bảng chia \(4\)

Nhẩm lại bảng chia \(4\) đã học để tìm giá trị của phép chia cho trước.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.