I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Đọc tên các ngày trong tháng

- Cách xem lịch và đọc được thông tin về thứ, ngày, tháng trên một tờ lịch tháng.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tháng cho trước có bao nhiêu ngày ?

Em quan sát tờ lịch tháng đã cho và kiểm tra ngày cuối cùng trong tháng, đó chính là số ngày của tháng đó.

Ví dụ:  Trong tờ lịch tháng \(4\) dưới đây thì tháng đó có \(30\) ngày, ngày cuối cùng đó là thứ tư.

Dạng 2: Xác định ngày, tháng cho trước là thứ mấy trong tờ lịch tháng.

Bước 1: Mở tờ lịch đúng theo tháng, năm đã cho.

Bước 2: Tìm đến ngày cho trước và dóng thẳng  lên cột thứ.

Từ đó em tìm được thứ tương ứng với ngày, tháng cho trước.

Ví dụ: Trong tờ lịch tháng \(4\)dưới đây, ngày \(13\) tháng \(4\) là thứ mấy trong tuần ?

- Em xác định ngày \(13\) tháng \(4\) trên tờ lịch

- Dóng thẳng cột thứ và xác định được thứ cần tìm.

Vậy ngày \(13\) tháng \(4\) là chủ nhật.

Dạng 3: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, xác định ngày, tháng của các thứ trong tuần trước hoặc tuần sau.

- \(1\) tuần = \(7\) ngày

- Cách 1: Em có thể tìm thứ, ngày, tháng của dạng này bằng cách quan sát trên tờ lịch.

- Cách 2: Từ thứ, ngày, tháng cho trước, để tìm ngày , tháng, cùng thứ đó nhưng của tuần sau hoặc tuần trước thì em tăng hoặc giảm \(7\) ngày.

Ví dụ:

Ngày \(13\) tháng \(4\) của tờ lịch trên là chủ nhật tuần này. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu ?

Cách giải:

Cách 1:

- Tìm đến ngày \(13\) tháng \(4\)trên tờ lịch.

- Dóng thẳng đến tuần sau để xác định ngày.

Vậy chủ nhật tuần này là ngày \(13\) tháng \(4\) thì chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).

Cách 2:

Chủ nhật tuần này là ngày \(13\) thì chủ nhật tuần sau sẽ tăng thêm \(7\) ngày và đến ngày là: \(13 + 7 = 20\)

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày \(20\) tháng \(4\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.