I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cần biết khái niệm tổng của nhiều số và cách thực hiện phép tính.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Với biểu thức: Em lần lượt cộng các số từ trái sang phải.

- Với phép cộng dọc: Em thực hiện cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục, chú ý phép cộng có nhớ.

Dạng 2: Cộng các số cùng đơn vị đo

- Khi các số hạng có cùng một đơn vị đo thì em thực hiện phép cộng các số và giữ nguyên đơn vị đo ở tổng.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các thành phần, yêu cầu tìm giá trị của tất cả.

- Tìm cách giải của bài toán:  Muốn tìm giá trị của tất cả các đại lượng ta thường lấy các giá trị thành phần đã cho cộng vào với nhau.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.