I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xem giờ trên đồng hồ kim hoặc đồng hồ điện tử

- Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.

- Khi kim dài chỉ vào số \(12\) thì kim ngắn chỉ vào số nào sẽ là giờ đó.

Ví dụ: Kim dài chỉ vào số \(12\), kim ngắn chỉ vào số \(2\) thì ta nói đồng hồ đang chỉ \(2\) giờ.

Dạng 2: Giờ sáng và giờ chiều

Em chú ý sau \(12\) giờ trưa thì các giờ còn có thể đọc theo cách khác như sau:

Dạng 3: Tìm giờ theo yêu cầu.

Đề toán cho một giờ cố định, hỏi sau hoặc trước đây một số giờ thì sẽ là mấy giờ.

Cách giải: Muốn tìm thời gian sau hoặc trước đó thì em tăng hoặc giảm số giờ theo số giờ thay đổi.

Ví dụ: Đồng hồ đang chỉ \(2\) giờ thì sau \(2\) giờ nữa sẽ là mấy giờ ?

Sau \(2\) giờ thì thời gian tăng lên,và tăng lên số giờ là: \(2 + 2 = 4\) (giờ)

Như vậy đồng hồ sẽ chỉ \(4\) giờ.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.