So sánh các số tròn trăm

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Cách so sánh các số tròn trăm: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì có giá trị càng lớn.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

So sánh hai vế rồi điền dấu >; <  hoặc =.

Số tròn trăm nào có hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: \(200...100\)

Giải: \(200 > 100\)

Dấu cần điền vào chỗ trống là “>”.

Dạng 2: Điền số theo thứ tự

Em ghi nhớ thứ tự các số tròn trăm từ \(100\) đến \(1000\) lần lượt là:

\(100;200;300;400;500;600;700;800;900;1000.\)

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải:

Dạng 3: Tìm số tròn trăm liền trước hoặc liền sau của một số tròn trăm.

Số tròn trăm liền sau của một số tròn trăm có giá trị lớn hơn số đó \(100\) đơn vị.

Số tròn trăm liền trước của một số tròn trăm có giá trị bé hơn số đó \(100\) đơn vị.

Ví dụ: Tìm số tròn trăm liền sau của \(300\).

Giải:

Các số tròn trăm đếm lần lượt là:

Số tròn trăm liền sau của \(300\) là \(400\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.