I. Các kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Ví dụ: \(AB \bot CD\) (tại O) \( \Leftrightarrow \widehat {AOC} = {90^0}\)

2. Đường trung trực của đoạn thẳng

Ví dụ:

$xy$  là đường trung trực của đoạn $AB$  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}xy \cap AB = \left\{ O \right\}\\AO = OB\\xy \bot AB\end{array} \right.\)

Chú ý: Kí hiệu \(xy \cap AB = \left\{ O \right\}\) đọc là $xy$ cắt \(AB\) tại \(O.\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Vẽ và nhận biết đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng

Phương pháp:

Dùng định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.

Dạng 2: Tính số đo góc

Phương pháp:

Chú ý đến góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc bằng \(90^\circ \).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.