I. Các kiến thức cần nhớ

Ví dụ:

+ Làm tròn số $79,1534$ đến chữ số thập phân thứ ba là $79,153$

+ Làm tròn số $79,1534$ đến chữ số thập phân thứ nhất là: $79,2$.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Làm tròn số theo yêu cầu cho trước

Phương pháp:

+ Áp dụng qui ước làm tròn số trong hai trường hợp

+ Hiểu rõ yêu cầu bài toán: “ làm tròn số đến chữ số thập phân thứ…”, “ làm tròn đến hàng…”

Dạng 2: Thực hiện phép tính hoặc giải bài toán rồi làm tròn kết quả

Phương pháp:

Giải bài toán rồi dùng qui ước làm tròn số để làm tròn theo yêu cầu bài toán.

Dạng 3: Ước lượng kết quả phép tính

Phương pháp:

Để ước lượng kết quả phép tính , ta thường sử dụng qui ước làm tròn số để làm tròn chữ số ở hàng cao nhất của mỗi số trong phép tính.

Ví dụ: Số \(567\) được làm tròn đến chữ số hàng cao nhất là làm tròn đến chữ số hàng trăm \(567 \approx 600\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.