Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh

1. Các kiến thức cần nhớ

Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác

Ví dụ:

\(\left. \begin{array}{l}AB = A'B'\\\widehat B = \widehat B'\\BC = B'C'\end{array} \right\}\)\(\Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C'\left( {c.g.c} \right)\)

Ví dụ:

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), tam giác \(A'B'C'\) vuông tại \(A'.\) Khi đó

\(\left. \begin{array}{l}AB = A'B'\\AC = A'C'\end{array} \right\}\)\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C'.\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh

Phương pháp:

Sử dụng: “Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tma giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.”

Hoặc hệ quả: “Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.”

Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Phương pháp:

+ Chọn hai tam giác có các yếu tố cần tính hoặc chứng minh.

+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh

+ Suy ra các yếu tố cần thiết để giải bài toán.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.